WARUNKI KORZYSTANIA

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z NASZEJ STRONY, PRZECZYTAJ NINIEJSZE WARUNKI

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, nie powinieneś korzystać z tej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych warunków w dowolnym momencie. Prosimy o regularne sprawdzanie tych warunków pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z tej witryny, po opublikowaniu zmian w niniejszych warunkach (w tym w naszej Polityce prywatności) oznacza, że zgadzasz się na wszelkie zmiany.

KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA TEJ STRONIE

Ta strona jest własnością Digin, i przez nią jest obsługiwana. Materiały, takie jak recenzje, metadane i dane statystyczne strony są chronione prawem autorskim i/lub licencjonowane właścicielowi, chyba że określono inaczej (na przykład, Digin nie rości sobie praw autorskich do osadzonej muzyki lub grafiki albumu, a także obrazów, które nie zostały wyraźnie wskazane, jako należące do Digin). Właściciel zastrzega sobie również prawo do ogólnoświatowej licencji na używanie, modyfikowanie, reprodukcję lub tworzenie dzieł pochodnych (takich jak te wynikające z tłumaczeń) z tego materiału.

Oryginalne materiały z tej witryny, lub jakiejkolwiek witryny internetowej będącej własnością Właściciela, obsługiwanej przez niego, licencjonowanej lub kontrolowanej, nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w żaden sposób, chyba że podano odpowiednie przypisanie. Modyfikacja materiałów lub wykorzystanie ich do innych celów stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw majątkowych Właściciela. Wykorzystywanie takich materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej, lub w sieciowym środowisku komputerowym, jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są własnością Właściciela lub innego, wyznaczonego właściciela opublikowanego znaku.

Elementy witryn Właściciela są chronione i nie można ich kopiować w całości ani w części. Żadne logo, grafika, dźwięk ani obraz z jakiejkolwiek witryny Właściciela nie mogą być kopiowane ani retransmitowane bez wyraźnej zgody Właściciela.